Нова детска площадка

В присъствието на кмета на София беше открита ремонтирана детска площадка в кв. Илинден.


Площадката е изпълнена с ударопоглъщаща настилка под съоръженията, 82,00 кв.м. в цветове зелено и червено.