Ремонт на физкултурен салон

Приключи ремонта на физкултурния салон в ПГ по селско стопанство "Хан Аспарух" в гр. Исперих.


Извършихме подготовка на основата, доставихме и монтирахме винилова настилка, дървесен декор, и направихме разчертаването на салона.