Ново - индустриални настилки

При нас вече може да намерите и индустриални епоксидни и полиуретанови настилки подходящи за лек, среден и тежък трафик. Намират приложение в хранително-вкусовата промишленост, млеко и месопреработвателната промишленост, супермаркети, кланници, лаборатории, заводи за преработка на отпадъци, складове, товарни рампи, хладилни помещиния и други.


Системите се предлагат на различни дебелини, в зависимост от конкретните изисквания. Можете да разгледате различните системи и тяхното приложение в Раздел Продукти / Индустриални настилки.